Sự Kiện - Nạp Xu Liên Tiếp Nhận Quà 16/11-20/11

Chủ nhật ngày 15/11/2020

Sự Kiện Hạn Giờ - Nạp Xu Liên Tiếp Nhận Quà

Thời gian  00:00 ngày 16/11 đến 24:00 ngày 20/11

Sự kiện áp dụng cho các servers S1 > S142

Thể Lệ

- Sự kiện diễn ra trong 5 ngày, mỗi ngày nạp đơn ( nạp 1 lần ) từ mốc 2125 Xu trở lên sẽ nhận quà tương ứng với ngày đó

- Phải nạp liên tiếp trong 5 ngày mới có thể nhận phần quà Thưởng thêm khi nạp đủ 5 ngày

Phải nạp 1 lần (nạp đơn) từ 2125 Xu trở lên mới được tính vào sự kiện

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần, làm mới vào 0h hàng ngày

- Vxu phải được nạp và chuyển vào game mới được tính là có tham gia sự kiện

- Phần thưởng nạp mỗi ngày sẽ được gửi vào Hòm Thư ingame vào ngày tiếp theo 

- Phần thưởng thêm khi nạp đủ 5 ngày sẽ được gửi vào Hòm Thư ingame vào cuối sự kiện ( chậm nhất 24 tiếng sau khi sự kiện kết thúc )

- Phần thưởng nạp sẽ đc chia thành 4 nội dung: Dành cho S1-S120, S121-S130, S131-S140 và từ S141-S142:

- Lưu Ý: + Rương Chọn Hồn TC23: Chọn 1 trong: Rương Chọn Tam Phật Hồn*1, Rương Chọn Tam Vương Hồn*1, Rương Chọn Tam Yêu Hồn*1

               + Rương Chọn Hồn TC20: Chọn 1 trong: Triệu Vân hồn*1, Tư Mã Ý hồn*1, Gia Cát Lượng hồn*1, Trương Phi hồn*1, Tào Tháo hồn*1, Lữ Bố hồn*1, Điêu Thuyền hồn*1, Hạng Vũ hồn*1, Nhiên Chi Tiểu Kiều hồn*1, Nhiên Chi Đại Kiều hồn*1, Kiện Thân Chu Du hồn*1, Kiện Thân Hoàng Cái hồn*1