Sự Kiện - Nạp Xu Liên Tiếp Nhận Quà 19/05-23/05

Thứ 2 ngày 18/05/2020

Sự Kiện Hạn Giờ - Nạp Xu Liên Tiếp Nhận Quà

Thời gian  00:00 ngày 19/05 đến 24:00 ngày 23/05

Sự kiện áp dụng cho các servers S1 > S105

Thể Lệ

- Sự kiện diễn ra trong 5 ngày, mỗi ngày nạp đơn ( nạp 1 lần ) từ mốc 2125 Xu trở lên sẽ nhận quà tương ứng với ngày đó

- Phải nạp liên tiếp trong 5 ngày mới có thể nhận phần quà Thưởng thêm khi nạp đủ 5 ngày

Phải nạp 1 lần (nạp đơn) từ 2125 Xu trở lên mới được tính vào sự kiện

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần, làm mới vào 0h hàng ngày

- Vxu phải được nạp và chuyển vào game mới được tính là có tham gia sự kiện

- Phần thưởng nạp mỗi ngày sẽ được gửi vào Hòm Thư ingame vào ngày tiếp theo 

- Phần thưởng thêm khi nạp đủ 5 ngày sẽ được gửi vào Hòm Thư ingame vào cuối sự kiện ( chậm nhất 24 tiếng sau khi sự kiện kết thúc )

- Phần thưởng nạp sẽ đc chia thành 4 nội dung: Dành cho S1-S30, S31-S70, S71-S90 và từ S91-S105: