FAQ Tân Thủ

 • Phụ bản thường: Là phụ bản chính để nhận kinh nghiệm thăng cấp nhân vật
 • Phụ bản danh tướng: Trong phụ bản danh tướng có thể nhận xu, hồn phách võ tướng và vật phẩm quý 
 • Phụ bản hoạt động: Trong phụ bản hoạt động có thể nhận được bảo vật, nguyên liệu tương ứng với tính năng
 • Thể lực: tiêu hao khi vượt phụ bản thường và phụ bản danh tướng
 • Sát khí: tiêu hao khi cướp đoạt bảo vật tại tính năng Đoạt bảo
 • Hảo hữu: Hảo hữu có thể hỗ trợ nhau, tặng điểm tinh lực hàng ngày
 • Trang bị: Có thể cường hóa và tẩy luyện. Bảo vật có thể cường hóa và tinh luyện
 • Tướng hồn: Thu thập tướng hồn để ghép thành võ tướng tương ứng, phẩm chất võ tướng khác nhau yêu cầu số lượng mảnh hồn khác nhau
 • Đội hình: Đội hình chính gồm 7 tướng ra trận, đội hình phụ gồm 8 tướng hỗ trợ. Tướng hỗ trợ có thể kích duyên cho tướng lên trận
 • Ma thú: Thu thập mảnh Ma thú qua từng hoạt động, Ma thú sẽ hỗ trợ người chơi rất nhiều trong từng trận đánh
 • Mệnh cách: Tăng mạnh chiến lực của võ tướng, thông qua tính năng liệp mệnh để thu thập
 • Tiến giới: Độ kiếp nhân vật, giúp tăng chiến lực cũng như thay đổi bề ngoài
 • Pháp bảo: Tăng chiến lực cho toàn bộ võ tướng lên trận, Pháp bảo để mở khóa yêu cầu người chơi cần thực hiện 1 số nhiệm vụ đặc thù ( thông quan, thu thập .... )
 • Hái đào tiên: Mỗi ngày 12-14h, 18-20h, 21-24h thưởng đào nhận 50 thể lực và 50 xu
 • Thủ hộ đạo quán: Hàng ngày, 11h-13h và 20h-22h, dựa theo chiến lực của người chơi sẽ phân vào 3 chiến trường riêng biệt. Người chơi sẽ trực tiếp cạnh tranh với nhau để giành được vị trí Đạo quán trưởng với vô số thưởng hấp dẫn
 • Tranh cup: Tính năng hàng ngày, thi đấu với người chơi trong cùng server sẽ nhận được tích điểm và thưởng phong phú. Tích điểm dùng để chọn người chơi đại diện cho server tham gia Liên servers chiến
 • Liên servers chiến: Hoạt động hàng tuần, báo danh thứ 2-3, thi đấu từ thứ 4 đến thứ 7. Ngoài việc giành vinh quang về cho bản thân, người chơi có thể tham gia dự đoán các trận đấu diễn ra để nhận được thưởng hấp dẫn