10h00 Ngày 27/03 Khai mở S2 - Lưu Bị

Chư vị Chúa Công thân mến !
Sau rất nhiều thời gian chuẩn bị Tam Giới Anh Hùng đã chính thức ra mắt toàn thể người chơi. Để chào mừng ra mắt Tam Giới Anh Hùng sẽ chính thức khai mở S2 - Lưu Bị để toàn thể người chơi có thể trải nghiệm và tham chiến trong thế giới Tam Giới Anh Hùng. Cụ thể:

10h00 Ngày 27/03 Khai mở
S2 - Lưu Bị

Để đồng hành cùng server mới Tam Giới Anh Hùng xin gửi tới toàn thể chúa công chuỗi sự kiện mở server :

  • Đua TOP Cấp Độ
  • Đua TOP Lực Chiến
  • Đua TOP Ma Phù
  • Đua TOP Phụ Bản
  • Qũy Trưởng Thành
  • Đón Thần Tài
  • Nạp Lần Đầu