Giới Thiệu Tính Năng Mệnh Cách

Chư vị Ma Vương thân mến!

Trong Tam Giới Anh Hùng có rất nhiều tính năng thú vị để nâng cấp lực chiến cũng như thu thập trang bị cho người chơi. Trong đó tính năng Liệp Mệnh sẽ giúp người chơi nâng cấp được rất nhiều chỉ số của võ tướng ra trận.

Người chơi có 2 cách để liệp mệnh là sử dụng Bạc hoặc Xu. Khi liệp mệnh sẽ có tỉ lệ nhận được mệnh cách quý hiếm